Red Garnet Marble

ĐỎ HỒNG LỰU

Nguồn sinh khí thịnh vượng từ tự nhiên

Với đường hoa văn đá phóng khoáng và sắc đỏ đầy hấp lực, Đỏ Ngọc Hồng Lựu đã thổi nguồn sinh khí thịnh vượng vào các công trình đẳng cấp như Bamboo Airways Tower, Florence Tower,…