Mỏ đá và nhà máy tại Yên Lâm

Địa điểm: Yên Định, Thanh Hóa.

Diện tích mỏ: 8.7 ha.

Trữ lượng địa chất: Hơn 1.800.000 m3.

Trữ lượng khai thác: Hơn 1.500.000 m3.

Công suất nhà máy: Khoảng 300.000 m2/ năm.

Các sản phẩm chính của Mỏ – Nhà máy Xã Yên Lâm:

  • Red Garnet Marble
  • Cloudy Aqua Morganite Marble
  • Light Grey Paris marble
  • Dark Lighting Storm Marble
  • Dark Grey Paris marble
  • Dark Smoky Brown Marble
  • Black Lava Galaxy Marble

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *