Mỏ đá Hà Lĩnh

Địa điểm: Hà Trung, Thanh Hóa .

Tổng diện tích: Khoảng 8.4 ha.

Diện tích khai thác: 5.9 ha.

Trữ lượng khai thác: Khoảng 2.800.000 m3.

Các sản phẩm chính của Mỏ đá Hà Lĩnh:

  • Light Emerald Marble
  • Mossy Green Marble

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *