Mỏ đá Cao Ngọc

Địa điểm: Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Tổng diện tích: Khoảng 11.04 ha.

Diện tích khai thác: 20 ha.

Trữ lượng khai thác: Khoảng 2.180.000 m3.

Các sản phẩm chính của nhà máy Cao Lạc:

  • Light Emerald Marble.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *